palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای پژوهش های دانش زمین داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش

توجه: بعد از ارسال مقاله جهت داوری امکان تغییر در تعداد، ترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله وجود ندارد

-    نشریه پژوهشهای دانش زمین هر سه ماه یک بار منتشر م ی­شود و در زمینه ­های تخصصی زمین­ شناسی و جغرافیا مقاله می ­پذیرد.

-   هر مقاله تحقیقی باید داری عنوان، چکیده فارسی، واژه­های کلیدی به فارسی (تا 5 مورد به ترتیب الفبا)، مقدمه، مواد و روش (منطقه مورد مطالعه و روش مطالعه)، نتایج، بحث و نتیجه­گیری، منابع، چکیده انگلیسی و واژه­های کلیدی به انگلیسی باشد.

- مشخصات نویسندگان (B Nazanin 13 )

 - عناوین بخش های مختلف مقاله (B Nazanin 13 Bold )

 - متن مقاله (B Nazanin 13 )

 - توضیح شکل و جدول (B Nazanin 12 )

 - منابع  (B Nazanin 13 )

 

-   متن مقاله باید بر روی کاغذ سفید 4A با فاصله سطر 1 سانتی متر و با رعایت حاشیه 3 سانتی­متر از لبه­ ها و قلم فارسی نازنین 13 و انگلیسی Times New Roman 11، تایپ شده در  نرم ­افزار Wordاز طریق سیستم پند ( سامانه الکترونیک) در سایت دانشگاه شهید بهشتی (http://www.sbu.ac.ir) به دفتر مجله ارسال شود.

-     حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل­ها، نمودارها و جداول 15 صفحه می­باشد.

-   هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله بطور جداگانه شامل: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی، شماره تلفن، فاکس، پست الکترونیکی و نشانی کامل باشد (نام نویسنده عهده­دار مکاتبات با ستاره مشخصی شود).

-   چکیده باید محتوای مقاله را با تاکید براطلاعات، روش­ها، نتایج و اهمیت نتایج بازگو نماید و حداکثر در 250 کلمه نوشته شود و چکیده انگلیسی باید منطبق بر چکیده فارسی باشد.

-   اصلاحات خارجی با معادل­های دقیق به زبان فارسی (به استثنای اسامی و گونه­ های فسیل و اسامی نویسندگان) در متن و نام کامل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته در متن به زیر نویس ارجاع شوند.

-   عناوین جدول­ها در بالا و عناوین شکل­ها در زیر آنها نوشته شود. فقط از واژه شکل برای کلیه نمودارها و تصاویر استفاده شود. کلیه تصاویر میکروسکوپی همراه با مقیاس در زیر عکس باشد. ارسال نسخه اصل شکل­ها بصورت مجزا در CD حاوی مقاله ضروری است. در صورت نیاز به سپاسگزاری، قبل از فهرست منابع آورده شود.

-   منابع فارسی و بدنبال آن منابع خارجی در انتهای مقاله براساس حروف الفبا، همراه با ذکر نام محقق، سال و تا حد امکان با شماره صفحه و بصورت نمونه­های زیر ارائه شود، منابع داخل متن (رضویان، 1384) ، (فلوگل، 2004)

-     مجله از چاپ مقالات مروری و ترجمه معذور است. تأییدیه نویسندگان باید همراه با اصل مقاله ضمیمه شود.

-     سپاسگزاری بایستی برمبنای همکاری­های علمی باشد.

-     اشکال و جداول  در داخل متن مقاله ارایه شود.

الگوی مرجع نویسی:

کتاب:

گنجی، م.ح.، 1367. جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 706 ص.

کتاب:

Flügel, E., 2004. Microfacies Analysis of Carbonate Rocks: Interpretation and Application: Springer – Verlag, Berlin, 976 p.

مقالات

James, N.P. and Bone, Y., 1992. Synsedimentary cemented calcarenite layers in Oligo- Miocene cool- water shelf limestones, Eucla Platform, South Australia: Journal of Sedimentary Petrology, v. 62, p. 860-872.

مسئولیت صحت و سقم مقاله از لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان یا نویسنده است. نویسنده متعهد می­گردد تا دریافت پاسخ نهایی نشریه از ارسال آن به سایر نشریات خودداری نماید. لطفاً از ارسال هم زمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود.

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  •  مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.

متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

هزینه برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه انتشار مقاله: 1500000 (IRR)
در صورت پذیرش این مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آنرا پرداخت نمائید.