palette
مشخصات نویسندگان

وزيري مقدم, حسين, دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان, ایران