palette
مشخصات نویسندگان

وحدتی هلان, عزیزه, كارشناس ارشد زمين‌شناسي اقتصادي، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبريز, ایران

  • دوره 10، شماره 1، بهار 1398 - علمی -پژوهشی
    بارزسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از روش فرکتالی عیار-محیط (log-log C- P) در محدوده شیربیت (شمال شرق اهر)
    چکیده  PDF