palette
اطلاعات برای داوران

راهنمای داوران

سیستم داوری برخط (Online) مقالات، برای تسریع روند بررسی مقالات توسط داوران مجله طراحی شده است. مراحل عمومی این فرآیند برای داوران به شرح زیر است:

  • ثبت نام داور به عنوان کاربر در سایت مجله
  • ایجاد دسترسی به عنوان داور
  • تعیین مقاله برای بررسی توسط داور و فرستادن پیام الکترونیک
  •  ورود داور به پایگاه مجله و بخش داوری از طریق لینک ارسالی بدون نام کاربری و گذرواژه‌
  • انجام مراحل داوری

ثبت نام داور به عنوان کاربر در برنامه

این مرحله توسط کاربر و یا سردبیر یا مدیر داخلی در صورتی که کاربر قبلا در سایت مجله ثبت نام کرده باشد انجام می‌شود. برای این‌که بتوانید به عنوان یک داور در برنامه حضور یابید، نخست باید به عنوان یک کاربر در پایگاه ثبت نام کنید. پس فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید این فرم در سایت مجله در دسترس شما خواهد بود.

ایجاد دسترسی به عنوان داور و تعیین تخصص‌های داور

اغلب این مرحله توسط سردبیر یا مدیر داخلی انجام می‌شود. پس از ثبت نام کاربر، سردبیر یا مدیر داخلی می‌تواند معرفی داوران و دسترسی مخصوص داوری را تعیین کند.

تعیین مقاله برای بررسی توسط داور و فرستادن پیام الکترونیک

این مرحله سردبیر یا مدیر داخلی پایگاه انجام می‌شود. پس از انجام تنظیمات داوری و معرفی داوران، سردبیر یا مدیر داخلی می‌تواند مقالات فرستاده شده به مجله را برای داوران متخصص ارسال نماید. همزمان با انجام این‌کار یک پست الکترونیک برای داوران فرستاده می‌شود و اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام می‌شود.

مراجعه داور به پایگاه

برای ورود به برنامه تنها کافی است از طریق لینک ارسالی در صفحه اصلی وارد کنید.

رفتن به بخش داوری و دریافت مقالات

بعد از ورود به بخش داوری و مشاهده مقاله تعیین شده برای داوری می تواند داوری را پذیرفته یا رد کند در صورت پذیرش امکان دریافت فایل مقاله و فرم داوری امکان پذیر می گردد.