جزئیات نویسندگان

احمدنژاد, زینب, دانشگاه پیام نور خرم آباد, جمهوری اسلامی ایران