جزئیات نویسندگان

آزادی, مجید, پژوهشکده هواشناسی ،دانشیار., Iran, Islamic Republic of

  • دوره 8، شماره2، تابستان96 - مقالات
    تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب‌حاره‌ای عربستان و رودبادهای جنب حاره ای و قطبی در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب غرب ایران
    چکیده  PDF