جزئیات نویسندگان

آدابی, محمد حسین, دانشگاه شهید بهشتی تهران, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 - علوم پایه
    بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی، میکروفاسیس‌ها‌ و محیط رسوبی نهشته-های پلاژیک سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام
    چکیده  PDF