palette
مشخصات نویسندگان

فرهادیان, مهین, دانشگاه خوارزمی, ایران

  • دوره 8، شماره 1، بهار1396 - علمی -پژوهشی
    منشا گازهای هیدروکربوری در گل‌فشان‌های جنوب‌شرق دریای خزر (دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن
    چکیده  PDF