اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خادمی پارسا, مهناز, دانشجوی دکترای پترولوژی، دانشگاه شهید بهشتی
خالقی, سمیه, دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
خاکزاد, احمد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (جمهوری اسلامی ایران)
خاکپورمقدم, پرستو, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور (جمهوری اسلامی ایران)
خدابخشی, زهرا, دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
خدادادی, فاطمه, دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
خدایی, کمال, استاديار گروه زمينشناسي محيطي، پژوهشکده علوم پايه کاربردي (جمهوری اسلامی ایران)
خسروی, حسن, دانشگاه تهران (جمهوری اسلامی ایران)
خضری, مرتضی, کارشناس ارشد، کارشناس سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور (جمهوری اسلامی ایران)
خطيب, محمد مهدي, دانشیار تکتونیک گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند (جمهوری اسلامی ایران)
خطيبي مهر, مينا, اطلاعاتی در مقاله وجود ندارد. (جمهوری اسلامی ایران)
خطیب, محمد مهدی, دانشگاه بیرجند (جمهوری اسلامی ایران)
خطیب, محمدمهدی, دانشگاه بیرجند (جمهوری اسلامی ایران)
خطیب, محمدمهدی, دانشيار، گروه زمين شناسي، دانشگاه بيرجند (جمهوری اسلامی ایران)
خلج معصومي, معصومه, گروه دورسنجی مرکز مطالعات کاربردی کرج سازمان زمین شناسی (جمهوری اسلامی ایران)
خلعت بری جعفری, مرتضی, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (جمهوری اسلامی ایران)
خلعت بری جعفری, مرتضی, پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور (جمهوری اسلامی ایران)
خلیفه سلطانی, انیس السادات, دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
خلیل آبادی, محمدرضا, دانشگاه صنعتی مالک اشتر (جمهوری اسلامی ایران)
خوراني, اسدالله, استاديار گروه علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه هرمزگان (جمهوری اسلامی ایران)

1 - 20 (20)