اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

داداش پور, هاشم, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
داداشی رودباری, عباسعلی, دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران (Iran, Islamic Republic of)
دامن باغ, صفیه, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
دانشیان, جهانبخش, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دانشیان, جهانبخش, دانشگاه خوارزمی (India)
درفشی, خه بات, دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درفشی, خه بات, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دریکوند, بهزاد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دشتی, علی, دانشگاه تهران
دشتی, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دلاوری, مرتضی, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دلفان آذری, شقایق, دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دهقان, رضوان, دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
دهقان زاده, مهناز
دهقان زاده, مهناز, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دولتی, اصغر, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دولتیاری, خدیجه, دانشگاه رازی کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)

1 - 17 (17)