اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ط

طالع فاضل, ابراهیم, عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا (Iran, Islamic Republic of)
طاهري, عزيز الله, دانشگاه صنعتی شاهرود (Iran, Islamic Republic of)
طاهري, عزيزاله, استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود (Iran, Islamic Republic of)
طهماسبی سروستانی, علیرضا, اداره مطالعات تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمی (Iran, Islamic Republic of)
طوطی, فرامرز, استادیار، دانشکده زمين شناسی، دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
طیبی, فرزانه, دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 6 (6)