اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فاتحی, محمد, دانشجوي دکتري زمین شناسی ساختمانی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات (جمهوری اسلامی ایران)
فاطمي عقدا, سيد محمود, دانشگاه خوارزمی (جمهوری اسلامی ایران)
فاطمی عقدا, سید محمود, دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (جمهوری اسلامی ایران)
فتاحی, یلدا, دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
فرانسيسکو سانتوز, ژوزه, استاديار گروه زمينشناسي، دانشگاه آويرو، پرتغال (Portugal)
فرج زاده اصل, منوچهر, دانشگاه تربیت مدرس تهران (جمهوری اسلامی ایران)
فرهادی, ولی الله, دانشگاه شهید بهشتی
فرهادیان, مهین, دانشگاه خوارزمی (جمهوری اسلامی ایران)
فروغی, فریبا, دکتري چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
فلاح بگتاش, رقیه, دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
فلاح شمسي, سيد رشيد, دانشيار گروه مديريت مناطق بياباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز (جمهوری اسلامی ایران)
فنی, زهره, دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
فنی, زهره, استادیار گروه جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
فنی, زهره, شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
فنی, زهره, دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
فهیمی, عباس, کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (جمهوری اسلامی ایران)
فیض نیا, سادات, استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج (جمهوری اسلامی ایران)
فیضی, امیر, کارشناس چینه شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت (جمهوری اسلامی ایران)

1 - 18 (18)