اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ل

لاریجانی, مریم, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
لرستانی, قاسم, دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
لرستانی, قاسم
لرستانی, قاسم, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
لرستانی, قاسم, استادیار گروه جغرافيا، دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
لشکری, حسن, دانشگاه شهيد بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
لشکری, حسن, دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین (Iran, Islamic Republic of)
لشکری, حسن, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
لشکری, حسن, دانشياردانشكده علوم زمين،دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
لشگری, علی اصغر, دانشجوي دکتري رشته جغرافيا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه شهيد بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
لطفعلی کنی, انوشیروان, استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
لطفي, محمد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
لطفی, زهرا
لطفی, زهرا, دانشگاه دامغان (Iran, Islamic Republic of)
لنكراني, محمد, دانشجوي دكتري، گروه زمين شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
لیاقت, محسن, دانشگاه شهيد بهشتي تهران (Iran, Islamic Republic of)

1 - 16 (16)