اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پارسایی, جابر, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (Iran, Islamic Republic of)
پازند, کاوه, دانشگاه شهید بهشتی
پاشازاده, اصغر, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پاکزاد, حميدرضا, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
پرهیزکار, طیبه, کارشناس و هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (Iran, Islamic Republic of)
پرویان, ناصر, کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
پسندي, مهرداد, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
پلودتکینا, الینا, دانشگاه ایالتی مسکو (Russian Federation)
پناهي شهري, محدثه, کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
پناهی, مهدی, استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
پهلوانی, عباس, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پورخورشیدی, علیرضا, کارشناس و هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (Iran, Islamic Republic of)
پورقاسمي, حميدرضا, دانشجویان دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
پورقاسمي, حميدرضا, دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس-نور (Iran, Islamic Republic of)
پورمعافي, سيد محمد, دانشيار گروه زمينشناسی، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پورمعافی, سید محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پورکلهر, سامانه, کارشناسی ارشد ژئوموفولوژی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) (Iran, Islamic Republic of)
پیشداد, الهام, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 18 (18)