اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

توکلی نیا, جمیله, شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
توکلی نیا, جمیله, دانشگاه شهيد بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
توکلی‌نیا, جمیله, استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ث

ثروتی, محمد رضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
ثقفی, مریم, دانشجوي دکتري اقلیم شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ج

جان‌جانه, بتول, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (Iran, Islamic Republic of)
جاويدي مقدم, مريم, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
جاوید فخر, بیتا, دانشگاه زنجان (Iran, Islamic Republic of)
جاویدی مقدم, مریم
جلالی, مهسا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جمشیدی بدر, محبوبه, استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
جمور, یحیی, سازمان نقشه برداری کشور (Iran, Islamic Republic of)
جنگی, حسن, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جوری, حسن, استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (Iran, Islamic Republic of)
جوكار سرهنگي, عيسي, استاديارگروه جغرافياي دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)

ح

حاتمی نژاد, حسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
حاج علیلو, بهزاد, دانشيار زمين شناسی اقتصادي، دانشگاه پيام نور- مرکز تبریز (Iran, Islamic Republic of)
حاجي, عرفان, دانشگاه گلستان (Iran, Islamic Republic of)
حاجی علی بیگی, حسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حبیبی, حسین, در مقاله نیامده است. (Iran, Islamic Republic of)
حجه فروش نيا, شيلا, كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست (Iran, Islamic Republic of)
حسن زاده, رسول, کارشناس ارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه محقق اردبيلی (Iran, Islamic Republic of)
حسن نژاد, علي اکبر, استاديار زمينشناسي اقتصادي، دانشکده علوم زمين، دانشگاه دامغان (Iran, Islamic Republic of)
حسن نژاد, علی اکبر, دانشگاه دامغان (Iran, Islamic Republic of)
حسنوند, وحید, کارشناسي ارشد رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان

126 - 150 (681)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>