اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حسینی برزی, محبوبه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسینی برزی, محبوبه, استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حسینی سیاه گلی, مهناز, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حسینی نژاد, سید محمود, دانشگاه دامغان (Iran, Islamic Republic of)
حسین‌زاده, محمدمهدی, دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حشمدار, فرشید, اداره کل هواشناسی استان تهران (Iran, Islamic Republic of)
حق جو, محمد رضا, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حق جو, محمدرضا, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حلبیان, امیرحسین, دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقیقات، تهران
حلی ساز, ارشک, استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
حلی‌ساز, ارشک, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
حيدري, ايرج, كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي- دانشگاه رازي (Iran, Islamic Republic of)
حيدريان شهري, محمد رضا, گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
حيدريان شهري, محمدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
حیات الغیب, مریم, دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود (Iran, Islamic Republic of)
حیدرزاده, مریم, دانشجوي دكتري علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشگاه هرمزگان
حیدری, سید عبدالسلام, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
حیدری زاد, مجتبی, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)

خ

خادمی پارسا, مهناز, دانشجوی دکترای پترولوژی، دانشگاه شهید بهشتی
خالقی, سمیه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خاکزاد, احمد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
خاکپورمقدم, پرستو, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور (Iran, Islamic Republic of)
خدابخشی, زهرا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خدادادی, فاطمه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خدایی, کمال, استاديار گروه زمينشناسي محيطي، پژوهشکده علوم پايه کاربردي (Iran, Islamic Republic of)

151 - 175 (645)    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>