اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حمیدی, رضوانه, دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
حيدري, ايرج, كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي- دانشگاه رازي (Iran, Islamic Republic of)
حيدريان شهري, محمد رضا, گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
حيدريان شهري, محمدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
حیات الغیب, مریم, دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود (Iran, Islamic Republic of)
حیات الغیبی, معصومه, کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
حیدرزاده, مریم, دانشجوي دكتري علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشگاه هرمزگان
حیدری, سید عبدالسلام, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
حیدری زاد, مجتبی, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)

خ

خادمی پارسا, مهناز, دانشجوی دکترای پترولوژی، دانشگاه شهید بهشتی
خالقی, سمیه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خاکزاد, احمد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
خاکپورمقدم, پرستو, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور (Iran, Islamic Republic of)
خدابخشی, زهرا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خدادادی, فاطمه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خدایی, کمال, استاديار گروه زمينشناسي محيطي، پژوهشکده علوم پايه کاربردي (Iran, Islamic Republic of)
خسروی, حسن, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
خضری, مرتضی, کارشناس ارشد، کارشناس سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور (Iran, Islamic Republic of)
خطيب, محمد مهدي, دانشیار تکتونیک گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
خطيبي مهر, مينا, اطلاعاتی در مقاله وجود ندارد. (Iran, Islamic Republic of)
خطیب, محمد مهدی, دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
خطیب, محمدمهدی, دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
خطیب, محمدمهدی, دانشيار، گروه زمين شناسي، دانشگاه بيرجند (Iran, Islamic Republic of)
خلج معصومي, معصومه, گروه دورسنجی مرکز مطالعات کاربردی کرج سازمان زمین شناسی (Iran, Islamic Republic of)
خلعت بری جعفری, مرتضی, پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور (Iran, Islamic Republic of)

176 - 200 (681)    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>