اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خسروی, حسن, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
خضری, مرتضی, کارشناس ارشد، کارشناس سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور (Iran, Islamic Republic of)
خطيب, محمد مهدي, دانشیار تکتونیک گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
خطيبي مهر, مينا, اطلاعاتی در مقاله وجود ندارد. (Iran, Islamic Republic of)
خطیب, محمد مهدی, دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
خطیب, محمدمهدی, دانشيار، گروه زمين شناسي، دانشگاه بيرجند (Iran, Islamic Republic of)
خطیب, محمدمهدی, دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
خلج معصومي, معصومه, گروه دورسنجی مرکز مطالعات کاربردی کرج سازمان زمین شناسی (Iran, Islamic Republic of)
خلعت بری جعفری, مرتضی, زمین شناسی کاربردی
خلعت بری جعفری, مرتضی, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (Iran, Islamic Republic of)
خلعت بری جعفری, مرتضی, پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور (Iran, Islamic Republic of)
خلیفه سلطانی, انیس السادات, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خلیفه سلطانی, انیس السادات
خلیل آبادی, محمدرضا, دانشگاه صنعتی مالک اشتر (Iran, Islamic Republic of)
خوراني, اسدالله, استاديار گروه علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)

د

داداش پور, هاشم, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
داداشی رودباری, عباسعلی, دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران (Iran, Islamic Republic of)
دامن باغ, صفیه, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
دانشیان, جهانبخش, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دانشیان, جهانبخش, دانشگاه خوارزمی (India)
درفشی, خه بات, دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درفشی, خه بات, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دریکوند, بهزاد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دشتی, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دشتی, علی, دانشگاه تهران

176 - 200 (645)    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>