اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دلاوری, مرتضی, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دلفان آذری, شقایق, دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دهقان, رضوان, دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
دهقان زاده, مهناز
دهقان زاده, مهناز, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دولتی, اصغر, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دولتیاری, خدیجه, دانشگاه رازی کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)

ر

راسخی, ساره, دانشگاه تهران
راشکی, علیرضا, استادیار دانشکده منابع طبيعی و محيط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
ربیعی, احمد, کارشناس ارشد، شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، تهران (Iran, Islamic Republic of)
رجب پور, شاهرخ, دانشگاه شهيد بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رحماني, زهرا, کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
رحماني, علي, شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، اهواز، شرکت ملی نفت ایران (Iran, Islamic Republic of)
رحمانی, بیژن, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رحمانی آزاد, الهام, دانشگاه پیام نور واحد ری (Iran, Islamic Republic of)
رحملنی, علی, شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب (Iran, Islamic Republic of)
رحيمي, بهنام, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
رحیم زاده, بهمن, کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رحیمی, بهنام, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
رحیمی هرآبادی, سعید, دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي و مدیریت محيط، دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
رسا, ایرج, گروه زمين شناسي دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي تهران (Iran, Islamic Republic of)
رسا, ایرج, دانشگاه شهید بهشتی
رسا, ایرج, دانشگاه شهيدبهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رسا, ایرج, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رسا, ایرج, دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

201 - 225 (645)    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>