اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خلعت بری جعفری, مرتضی, زمین شناسی کاربردی
خلعت بری جعفری, مرتضی, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (Iran, Islamic Republic of)
خلیفه سلطانی, انیس السادات
خلیفه سلطانی, انیس السادات, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خلیل آبادی, محمدرضا, دانشگاه صنعتی مالک اشتر (Iran, Islamic Republic of)
خوراني, اسدالله, استاديار گروه علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)

د

داداش پور, هاشم, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
داداشی رودباری, عباسعلی, دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران (Iran, Islamic Republic of)
دارابی, قمرناز, دانشجو
دامن باغ, صفیه, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
دانشیان, جهانبخش, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دانشیان, جهانبخش, دانشگاه خوارزمی (India)
درفشی, خه بات, دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درفشی, خه بات, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دریکوند, بهزاد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دشتی, علی, دانشگاه تهران
دشتی, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دلاوری, مرتضی, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دلفان آذری, شقایق, دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دلفان اذری, َشقایق, خوارزمی
دهقان, رضوان, دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
دهقان زاده, مهناز
دهقان زاده, مهناز, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دولتی, اصغر, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
دولتیاری, خدیجه, دانشگاه رازی کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)

201 - 225 (681)    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>