عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 برکشند توفان در خليج فارس چکیده   PDF
محمدرضا خلیل آبادی, همت الله رورده, محمد اکبری نسب
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بيواستراتيگرافي و تعيين سن سازند آب‌تلخ، بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در مرکز حوضه کپه‌داغ شرقي، برش چينه‌شناسي روستاي آب-تلخ (شرق مشهد) چکیده   PDF
فریبا فروغی, انوشیروان لطفعلی کنی, محمد وحیدی نیا
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 تأثير عوامل ژئومورفولوژيک بر رسوبزايي حوضه قزقنچاي (زیر حوضه حبله رود در بالا دست سد نم‌رود) چکیده   PDF
مجتبی یمانی, فاطمه اسكندري نژاد
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 تاثير آلاينده های فيزيکو-شيمايی بر تشديد سيستم های (فرايند) هوازدگی در کلانشهر تهران چکیده   PDF
منیژه قهرودی تالی, محمد رضا ثروتی, سید حسن صدوق, کاظم نصرتی, طیبه عبدالملکی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1390 تاثير عوامل توپوگرافي و سن جاده بر سطوح فرسايش تحت تاثير جاده‌هاي جنگلي (مطالعه موردي محدوده جنگل آموزشي-پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس) چکیده   PDF
صالح يوسفي, حميد رضا مرادي, اکبر نجفي
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 تاثیر عدم قطعیت خروجی مدل های اقلیمی در پیش بینی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی چکیده   PDF
همت سلامی, حمیدرضا ناصری, علیرضا مساح بوانی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1392 تاثیر فرایندهای هیدرودینامیک دریا و رودخانه بر تغییرات مورفولوژی خط ساحلی (قاعده دلتای گرگان رود) چکیده   PDF
قاسم لرستانی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1392 تاثیر فرایندهای هیدرودینامیک دریا و رودخانه بر تغییرات مورفولوژی خط ساحلی (قاعده دلتای گرگان رود) چکیده
قاسم لرستانی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1392 تاثیر نفت بر حضور نظامی امریکا در خلیج فارس چکیده   PDF
حمیدرضا محمدی, ایمان میکامه
 
دوره 8، شماره3، پاییز 96 تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارش‌های شمال‌غرب ایران چکیده   PDF
میترا امینی, غلامرضا براتی, علیرضا شکیبا, محمد مرادی, مصطفی کرمپور
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1394 تبيين جستار امنيت در يك سازه‌ ناهمگن قومی مطالعه موردي: منطقه جغرافيايي غرب و شمال غرب ایران چکیده   PDF
حمید رضا محمدی, احمد غم پرور
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 تبيين عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان در فراگرد توسعه سكونتگاه‌هاي روستايي (مطالعه موردي: ناحیه گیلوان و آب‌بر شهرستان چکیده   PDF
ناصر شفیعی ثابت, سمیه یوسفی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1394 تحليل تقسيمات قلمرویی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی کلان‌شهر تهران چکیده   PDF
جمیله توکلی‌نیا, مظفر صرافی, غلامرضا کاظمیان, محمد شالی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 تحليل خطر زمين‌لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوري دمپستر-شيفر (Dempster-Shafer) چکیده   PDF
حميدرضا مرادي, مجيد محمدي, حميدرضا پورقاسمي, رئوف مصطفي‌زاده
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 تحليل ساختاري و جنبشي گستره بين گسل مشا و گسل شمال تهران چکیده   PDF
مهيا شيرمحمدي, سید احمد علوی, محمد رضا قاسمی, محسن احتشامی
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 تحليل فركتالي گسل ها و ارتباط آن ها با زمين لرزه‌ها در پهنه برشی پانه‌ای شکل گسل دهشیر، غرب استان يزد چکیده   PDF
محمد فاتحی, محمد محجل, محمد مهدي خطيب
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1393 تحلیل تنش دیرین در امتداد گسل شمال تبریز چکیده   PDF
احد نوری مخوری, بهزاد زمانی, محسن مؤید
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 تحلیل روند تغییرات شاخص های حدی دمای روزانه در سمنان طی دهه های 2006-1965 چکیده   PDF
علیرضا شکیبا, الهام پیشداد
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1392 تحلیل روند جریانهای رودخانهای با استفاده از رویکردهای آماری پارامتری و ناپارامتری در استان اردبیل چکیده
آرش ملکیان, مجید کاظم زاده
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1392 تحلیل روند جریان‌های رودخانه‌ای با استفاده از رویکردهای آماری پارامتری و ناپارامتری در استان اردبیل چکیده   PDF
مجید کاظم زاده, آرش ملکیان, علی رسول زاده
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1390 تحلیل ساختاری تاقدیس سیاه شمالی، کمربند چین - راندگی زاگرس چکیده   PDF
دلشاد نوروزی, عباس بحرودی, محمدرضا قاسمی, حمیدرضا کریم‌نژاد
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1393 تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان چکیده   PDF
مجید سعیدی راد, بیژن رحمانی, رحمت اله منشی زاده, مهسا جلالی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1393 تحلیل شبکه تبادل اطلاعات و کنشگران کلیدی در سیاست گذاری و مدیریت پایدار پارک ملی سرخه حصار چکیده   PDF
مصطفی نادری, مهدی قربانی, احمد رضا یاوری
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 تحلیل شبکه تبادل اطلاعات و کنشگران کلیدی در سیاست گذاری و مدیریت پایدار پارک ملی سرخه حصار چکیده
مهدی قربانی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 تحلیل شبکه ذینفعان محلی و کنشگران کلیدی (قدرت اجتماعی) در مدیریت مشارکتی سرزمین (منطقه مورد مطالعه: بهره برداران مرتع روستای لزور) چکیده   PDF
مریم لاریجانی, مهدی قربانی, الهام رحمانی آزاد
 
76 - 100 (249) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>