palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 5، شماره 1، بهار 1393 بررسي همديد گرماهاي فرين ايران بر پايه الگوهاي ضخامت جو description چکیده file_download PDF
( اشرف اسدي, سيد ابوالفضل مسعوديان )
دوره 5، شماره 2، تابستان 1393 بررسي وضعيت پایداری حمل و نقل در شهر اسلام آباد غرب description چکیده file_download PDF
( رحیم بردی آنامراد نژاد, مهناز حسینی سیاه گلی, صفیه دامن باغ, محمد ابراهیمی )
دوره 1، شماره 1، بهار 1389 بررسی آبخوان کارستي اديو شمال شرق استان خوزستان description چکیده file_download PDF
( عباس چرچی, نصراله کلانتری, محمدرضا کشاورزی )
دوره 10، شماره 4، زمستان1398 بررسی اثر خشکسالی و پدیده انسو بر تغییرات جریان آب‌های سطحی در دو استان همدان و زنجان description چکیده file_download PDF
( مریم بیات ورکشی, نرگس شیرمحمدی )
دوره 7، شماره 3، پاییز 1395 بررسی اثرات پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و مورفومتری مخروط افکنه دشت ذهاب کرمانشاه description چکیده file_download PDF
( کاظم نصرتی, زینب محمدی )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1391 بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی معدن (مطالعه موردی: تعدادی از معادن شهرستان کرمانشاه ) description چکیده file_download PDF
( امجد ملکی, سارا محمدی, خدیجه دولتیاری )
دوره 10، شماره 2، تابستان1398 بررسی ارتباط بین ویژگی‌های گوشه‌داری، بافت سطحی و وجود ریزترک در سنگدانه‌های طبیعی با مساحت، شیب و طول آبراهه اصلی در حوزه بالادست مخروط افکنه‌های واقع در شمال دشت دیره description چکیده file_download PDF
( کاظم بهرامی, سید محمود فاطمی عقدا, علی نورزاد, مهدی تلخابلو )
دوره 7، شماره 3، پاییز 1395 بررسی الگوهای اکتشافی ذخایر آهن اسکارنی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ در شمال شرق دلیجان description چکیده file_download PDF
( مهناز خادمی پارسا, فریبرز مسعودی )
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397 بررسی امواج سرمای ناحیه غرب ایران description چکیده file_download PDF
( زهرا یارمرادی, قاسم کیخسروی, بهروز نصیری )
دوره 8، شماره 1، بهار1396 بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی در قسمت‌های فوقانی سازند گورپی و قسمت‌های تحتانی سازند پابده در برش گنو (شمال غرب ایلام) description چکیده file_download PDF
( سعیده سنماری )
دوره 8، شماره 1، بهار1396 بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن description چکیده file_download PDF
( یلدا فتاحی, علی اکبر نظری سامانی, حمیدرضا عباسی, حسن احمدی )
دوره 10، شماره 1، بهار 1398 بررسی تغییرات ارتفاع تراز ناواگرا در ایران description چکیده file_download PDF
( محمد مرادی )
دوره 5، شماره 1، بهار 1393 بررسی تغییرات ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی اهواز و طراحی چاه با استفاده از نرم افزار RMS description چکیده file_download PDF
( بهمن سلیمانی, صابر شیروانی, عباس اشجعی )
دوره 4، شماره 3، پاییز 1392 بررسی تغییرات کاربری اراضی و ناپایداری در اکوسیستم شمال تهران (مطالعه موردی: حوضه آبخیز درکه- ولنجک) description چکیده file_download PDF
( حسن اسماعیل زاده, ناصر شفیعی ثابت )
دوره 8، شماره 1، بهار1396 بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی description چکیده file_download PDF
( فرزانه ساسانپور, علی شماعی, سحر عصار )
دوره 8، شماره2، تابستان96 بررسی رابطه بین دمای پناهگاه هواشناسی با دمای اعماق مختلف خاک در شرایط رطوبتی هوا با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) description چکیده file_download PDF
( غلامرضا جانبازقبادی, مسعود یعقوبی, بهرام قلی زاده )
دوره 6، شماره 2، تابستان 1394 بررسی رخداد آنالسیم در تفریت‌های رشته کوه بزقوش، شمال میانه، شمال غرب ایران description چکیده file_download PDF
( عیسی آزادی, محمد رهگشای, سعید علیرضایی, محمد هاشم امامی )
دوره 3، شماره 1، بهار 1391 بررسی رفتار سرب نسبت به روی و آهن در کانسار مس پورفیری پرکام، شهر بابک، کرمان با استفاده از روش گروه بندی description چکیده file_download PDF
( سید سعید قنادپور, اردشیر هزارخانی )
دوره 10، شماره 2، تابستان1398 بررسی ریخت‌شناسی بلورهاي زیرکن‌ گرانیت‌گنایسی‌ آبادچی، شمال درياچه سد زاينده‌رود description چکیده file_download PDF
( فریبا ریاحی سامانی, ناهید شبانیان بروجنی, علیرضا داودیان دهکردی )
دوره 4، شماره 2، تابستان 1392 بررسی ریز رخساره‌ها، فرایندهای دیاژنتیکی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ریگ description چکیده file_download PDF
( امید کاکمم, محمدحسین آدابی, عباس صادقی, عباسعلی نیک اندیش )
دوره 4، شماره 1، بهار 1392 بررسی ریزرخساره ای سازند سروک در تنگ چنارباشی، حوضه لرستان: تلاش در جهت ارائه مدل رسوبی برای توالی های عمیق description چکیده file_download PDF
( جهانبخش دانشیان, سید علی معلمی, کامیار یونسی )
دوره 3، شماره 4، زمستان 1391 بررسی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی برای ارائه مدلی جهت خاستگاه کانسار آهن گل‌گهر سیرجان description چکیده file_download PDF
( منصوره شیرنوردشیرازی, ارسیا مقتدری, بهزاد حاج علیلو )
دوره 9، شماره 4، زمستان 1397 بررسی سنگ شناسی، کانه زایی، زمین شیمی و زمین دماسنجی در نشانه مس جُوزبن، جنوب شرق دامغان description چکیده file_download PDF
( محمد محبیان, علی اکبر حسن نژاد, هادی شفائی مقدم, نادر تقی پور )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1391 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی منابع آب معدن گل‌گهر با استفاده از تحلیل عاملی description چکیده file_download PDF
( حمیدرضا ناصری, بتول جان‌جانه )
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389 بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی، میکروفاسیس‌ها‌ و محیط رسوبی نهشته-های پلاژیک سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام description چکیده file_download PDF
( حسن علیجانی, محمد حسین آدابی, عباس صادقی, فریدون صالحی )
76 - 100 (371)