عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 تحلیل طیفی و ناحیه‌بندی بادهای حدی ایران چکیده   PDF
همت الله رورده, یدالله یوسفی, جمال قاسمی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1393 تحلیل نقش کانال های دیرینه رودخانه جاجرود در مکان گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامین چکیده   PDF
مهران مقصودی, سید محمد زمان زاده, افسانه اهدائی, روح الله یوسفی زشک, مجتبی یمانی
 
دوره 8، شماره2، تابستان96 تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب‌حاره‌ای عربستان و رودبادهای جنب حاره ای و قطبی در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب غرب ایران چکیده   PDF
حسن لشکری, علی اکبر متکان, مجید آزادی, زینب محمدی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول، جنوب باختر ایران چکیده   PDF
بهزاد دریکوند, سید احمد علوی, حسین حاجی علی بیگی, ایرج عبداللهی‌فرد
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1393 تحلیل چین‌خوردگی جناغی تنگ ماغر در کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس، شمال بهبهان چکیده   PDF
محدثه سادات موسوی ایرائی, حسین حاجی علی بیگی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1391 تحلیل کاربری اراضی بافت فرسوده (مطالعه موردی: محله 1-7 شهر مراغه) چکیده   PDF
ژیلا سجادی, زهره فنی, ابراهیم سامی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 تحلیلی بر نقش مشارکت شهروندان در پایداری محله مورد پژوهی: محلات جماران و ولنجک چکیده   PDF
جمیله توکلی نیا, حسن محمدیان مصمم, سعید ضرغامی, پرویز آقایی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 تحولات P-T-t در متابازیت‌های کمپلکس بهله- سیدان در غرب ارومیه چکیده   PDF
شهریار محمودی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1394 تحولات ساختاری میدان های شهر تهران؛ مطالعه موردی میدان های امام خمینی، بهارستان، انقلاب و آزادی چکیده   PDF
محمد تقی رضویان, زهرا خدابخشی
 
دوره 8، شماره3، پاییز 96 تخمین حجم تخلیه آب زیرزمینی به دریا با استفاده از تلفیق داده‌های مکانی و سری زمانی رادیوایزوتوپ رادون 222، مطالعه موردی در جنوب ژاپن چکیده   PDF
یاسر نیک پیمان, Heejun Yang, Takahiro Hosono, Masahiko Ono, Jun Shimada, Kiyoshi Takikawa
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی چکیده   PDF
غلامرضا براتی, محمود احمدی, ابراهیم میرزایی, محمد بیتار
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1394 ترموبارومتري آمفيبوليت‌هاي سيرجان براساس محتواي Zr در کاني اسفن(تيتانيت) و روتيل چکیده   PDF
الهام صفرزاده, فریبرز مسعودی, سید محمد پورمعافی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1390 تعيين قابليت اراضي منطقه فامنین جهت استفاده های کشاورزی و مرتع چکیده   PDF
محمد مهدي حسين زاده, اکبر رستمي, فاطمه خدادادی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 تعيين نقش اشكال فرسایش سطحی و زیرسطحی در منشاء رسوبات معلق و کف آبراهه در مقیاس حوزه آبخیز چکیده   PDF
کاظم نصرتی, فروزان احمدی, علي اكبر نظري ساماني
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 تعیین دبی مقطع پر و توان جریان رودخانه لیقوان‌چای بر اساس ویژگی-های مورفومتری کانال چکیده   PDF
سمیه خالقی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1393 تعیین رخساره های لاگ سازند ایلام در میدان منصوری با استفاده از روش های مختلف خوشه بندی و ارزیابی روش های مورد استفاده چکیده   PDF
علی دشتی, عبدالحسین امینی, ابراهیم سفیداری, محمد یزدانی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1393 تعیین رخساره‌های لاگ سازند ایلام در میدان منصوری با استفاده از روش‌های مختلف خوشه‌بندی و اعتبارسنجی روش‌های مورد استفاده چکیده
علی دشتی, عبدالحسین امینی, ابراهیم سفیداری, محمد یزدانی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1394 تعیین شاخص‌های کیفیت خاک در غرب شهر تهران با استفاده از تحلیل‌های آماری چند‌ متغیره چکیده   PDF
کاظم نصرتی, مونا مجدی
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1390 تعیین مناسب‌ترین روش پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز واستان – ساری چکیده   PDF
پرویز گرایی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه ها(مطالعه موردی: حوضه آبخيز جاماش استان هرمزگان ) چکیده   PDF
احمد نوحه گر, نسیم قشقایی زاده, ارشک حلی ساز
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1391 تعیین مهم ترین شاخص ‌‌های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد) چکیده   PDF
سیما صبوری راد, علی اکبر نظری سامانی, عادل سپهر
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آبهای سطحی(مطالعه موردی: حوضه کهورستان) چکیده   PDF
احمد نوحه گر, فرشته شیرگاهی
 
دوره 8، شماره3، پاییز 96 تغییرات سرعت و جهت باد متأثر از توسعه شهری مطالعه موردی: محله سعادتآباد تهران چکیده   PDF
َشقایق دلفان اذری, محمد سلیقه, مهری اکبری
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 تغییرپذیری بارش و دوره های تر و خشک در بخشهای جنوبی دریای خزر چکیده   PDF
یدالله یوسفی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 تفسیر داده‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Nd-Sr توده‌های نفوذی شوشونیتی در رشته کوه صلوات، شمال غرب ایران؛ با استدلال بر یک منبع لیتوسفر گوشته‌ای تحت قاره‌ای غنی‌شده چکیده   PDF
اعظم سلطان محمدی, محمد رهگشای
 
101 - 125 (249) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>