palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395 تعیین دبی مقطع پر و توان جریان رودخانه لیقوان‌چای بر اساس ویژگی-های مورفومتری کانال description چکیده file_download PDF
( سمیه خالقی )
دوره 5، شماره 4، زمستان 1393 تعیین رخساره‌های لاگ سازند ایلام در میدان منصوری با استفاده از روش‌های مختلف خوشه-بندی و ارزیابی روش‌های مورد استفاده description چکیده file_download PDF
( علی دشتی, عبدالحسین امینی, ابراهیم سفیداری, محمد یزدانی )
دوره 10، شماره 2، تابستان1398 تعیین سن و نرخ رسوبگذاری سازند میشان در شمال خاوری فروافتادگی دزفول با استفاده از روش مگنتواستراتیگرافی description چکیده file_download PDF
( احمد لشگری, محمودرضا هیهات, محمد مهدی خطیب, مهدی نجفی )
دوره 6، شماره 2، تابستان 1394 تعیین شاخص‌های کیفیت خاک در غرب شهر تهران با استفاده از تحلیل‌های آماری چند‌ متغیره description چکیده file_download PDF
( کاظم نصرتی, مونا مجدی )
دوره 2، شماره 2، تابستان 1390 تعیین مناسب‌ترین روش پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز واستان – ساری description چکیده file_download PDF
( پرویز گرایی )
دوره 3، شماره 1، بهار 1391 تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز جاماش استان هرمزگان ) description چکیده file_download PDF
( احمد نوحه گر, نسیم قشقایی زاده, ارشک حلی ساز )
دوره 3، شماره 4، زمستان 1391 تعیین مهم ترین شاخص ‌‌های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد) description چکیده file_download PDF
( سیما صبوری راد, علی اکبر نظری سامانی, عادل سپهر )
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389 تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آبهای سطحی(مطالعه موردی: حوضه کهورستان) description چکیده file_download PDF
( احمد نوحه گر, فرشته شیرگاهی )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 تغییرات سرعت و جهت باد متأثر از توسعه شهری مطالعه موردی: محله سعادتآباد تهران description چکیده file_download PDF
( َشقایق دلفان اذری, محمد سلیقه, مهری اکبری )
دوره 7، شماره 1، بهار 1395 تغییرپذیری بارش و دوره های تر و خشک در بخشهای جنوبی دریای خزر description چکیده file_download PDF
( یدالله یوسفی )
دوره 7، شماره 1، بهار 1395 تفسیر داده‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Nd-Sr توده‌های نفوذی شوشونیتی در رشته کوه صلوات، شمال غرب ایران؛ با استدلال بر یک منبع لیتوسفر گوشته‌ای تحت قاره‌ای غنی‌شده description چکیده file_download PDF
( اعظم سلطان محمدی, محمد رهگشای )
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397 تفسیر و مقایسه داده‌های مغناطیسی و نتایج حفاری‌های انجام شده در کانسار اسکارن آهن خاک سرخ، غرب یزد description چکیده file_download PDF
( ساسان ملکی, علی اصغر کلاگری, کمال سیاه چشم, سعید علیرضایی )
دوره 2، شماره 1، بهار 1390 تقسیمات کشوری و توسعه پایدار شهری با رویکرد بوم شناختیمورد: بجنورد description چکیده file_download PDF
( ژیلا سجادی, محمد تقی رضویان, عباس پهلوانی )
دوره 2، شماره 4، زمستان 1390 تهيه نقشه آسيب‌پذيری بيابان‌زايی و اولويت‌بندی راهبردهای مقابله در اکوسيستم‌های استان خراسان رضوی بر پايه الگوريتم نارتبه‌ای پرامسه description چکیده file_download PDF
( عادل سپهر, ناصر پرویان )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1391 تهيه نقشه حساسيت زمين‌لغزش با استفاده از سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي در شمال شهر تهران description چکیده file_download PDF
( حميدرضا پورقاسمي, حميدرضا مرادي, سيد محمود فاطمي عقدا )
دوره 3، شماره 3، پاییز 1391 تهيه نقشه فرسايش آبکندي با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردي :منطقه لامرد استان فارس( description چکیده file_download PDF
( اسدالله خوراني, احمد نوحه گر, ايوب کرمي, سيد رشيد فلاح شمسي, وحيد موسوي )
دوره 8، شماره 1، بهار1396 جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش بیضاء، شهرستان سپیدان) description چکیده file_download PDF
( پگاه مریدسادات, مسلم زارع خلیلی, ولی الله فرهادی )
دوره 6، شماره 2، تابستان 1394 جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک description چکیده file_download PDF
( زهرا عبدالله زاده, عادل سپهر, علیرضا راشکی )
دوره 2، شماره 3، پاییز 1390 جغرافياي شرکتي خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید(ای. پی. اس) پزوهش موردی: شرکت های حسابرسی کلان شهر تهران description چکیده file_download PDF
( عليرضا محمدي, مظفر صرافي, جميله توکلي نيا )
دوره 2، شماره 3، پاییز 1390 حرکات برشی و تغییر تنش در بخش مرکزی پهنه‌ گسلی زندان (میناب) با استفاده از شواهد ماکروسکوپی و میکروسکوپی، شمال شرق هرمزگان description چکیده file_download PDF
( زهرا چله کلهری, فرزین قائمی, مهدی مسعودی )
دوره 8، شماره2، تابستان96 خاستگاه زمین ساختی ماسه‌سنگ های سازند بایندور (نئوپروتروزوئیک پسین) در برش چپقلو، شمال‌غرب ایران description چکیده file_download PDF
( نجمه اعتمادسعید, محبوبه حسینی برزی )
دوره 10، شماره 2، تابستان1398 خاستگاه ماگمایی کانه‌زایی Th-REE در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد ژئوشیمیایی و داده‌های ایزوتوپی description چکیده file_download PDF
( غلامرضا میرزابابایی, محمد یزدی, محمد قنادی‌مراغه, مهرداد بهزادی, محمدرضا رضوانیان زاده )
دوره 7، شماره 3، پاییز 1395 دياژنز و ارزيابي نقش تغييرات تخلخل بر توان مخزني آسماري- جهرم در چاه‌هاي شماره2، 10 و 11 ميدان نفتي گل‌خاري description چکیده file_download PDF
( وحید حسنوند, حسن محسنی, مجتبی همایی )
دوره 7، شماره 1، بهار 1395 دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری جنوب غرب ظفرقند با نگرشی بر تحولات کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی منطقه description چکیده file_download PDF
( مریم امین الرعایایی یمینی, فرامرز طوطی, جمشید احمدیان )
دوره 10، شماره 4، زمستان1398 دگرسانی، زمین شیمی، کانه‌زایی‌ و مطالعه میانبارهای سیال در منطقه مس– طلا شجاع‌آباد، جنوب‌شرق نطنز description چکیده file_download PDF
( فاطمه سهیل, هاشم باقری, رضوان مهوری )
176 - 200 (371)