palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 11، شماره 1، بهار 1399 دیاژنز و کانی شناسی اولیه سنگ‌های آهکی ژوراسیک فوقانی در بلوک طبس description چکیده file_download PDF
( سیده نرگس عدالتی منش, ساسان باقری, محمد حسین آدابی, مصطفی قماشی, محمد بومری )
دوره 2، شماره 1، بهار 1390 رابطه احساس محروميت نسبي با هويت قومي(مطالعه موردي: جمعیت بلوچ شهر زاهدان ) description چکیده file_download PDF
( سيد ابراهيم قلي زاده )
دوره 1، شماره 2، تابستان 1389 رتبه‌بندي بارش‌هاي غرب ايران بر پايه خاستگاه كم‌فشارهاي بارش‌زا description چکیده file_download PDF
( غلامرضا براتي, ايرج حيدري )
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397 رخداد دگرگونی دما بالا در شرق و شمال شرق مجموعه آذرین و دگرگونی بروجرد description چکیده file_download PDF
( شهریار محمودی, نسترن پاپی, علی اکبر بهاری فر )
دوره 4، شماره 2، تابستان 1392 رسم نقشه شکستگيهاي ساختاري منطقه تکنار)ايران مرکزي( با استفاده از روشهاي دورسنجي description چکیده file_download PDF
( عرفان حاجي, ماهيار سلطاني, بهنام رحيمي )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1391 رفتار ژئوشیمیایی مس، مولیبدن، سرب و روی در پروفیل‌، سنگ‌، دگرسانی‌ و گمانه‌های کانسار مس سریدون description چکیده file_download PDF
( ایرج رسا, سارا امانی لاری, زهرا نوریان )
دوره 11، شماره 1، بهار 1399 روابط بندال‌های کم‌فشار بریده و دوام یخبندان‌های بهاره ایران description چکیده file_download PDF
( فرزانه جعفری, غلامرضا براتی, محمد مرادی )
دوره 8، شماره 4، زمستان1396 روند تکتونومتامورفیسم مجموعه دگرگونی همدان با استفاده از الگوی زونینگ بلور‌های گارنت در متاسندستون‌های منطقه علی‌آباد دمق description چکیده file_download pdf
( شهریار محمودی, ناهید علیمرادی, فریبرز مسعودی, فاطمه نادری )
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395 ريزرخساره ها و مدل رسوب‌گذاري سازند قم در ناحیه خورآباد (جنوب شرقی قم) description چکیده file_download PDF
( ابراهیم محمدی, حامد عامری )
دوره 9، شماره 4، زمستان 1397 ریز رخساره، محیط رسوبی و دیاژنز سازند آسماری در میدان نفتی چهاربیشه جنوب غرب ایران description چکیده file_download PDF
( آسیه یوسفی حاجیوند, محمد حسین آدابی, عباس صادقی )
دوره 7، شماره 2، تابستان 1395 ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس‌های کوه سیاه و اشگر (زون ایذه) description چکیده file_download PDF
( زهرا ظهرابی, حسین وزیری مقدم, علی صیرفیان, علی رحملنی )
دوره 6، شماره 1، بهار 1394 ریز‌رخساره‌ها، مدل رسوب‌گذاری و لیتواستراتیگرافی سازند قم، در ناحیه میانه- بستان‌آباد description چکیده file_download PDF
( ارسلان بخشی, محسن لیاقت, امیر فیضی )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 زمين‌شناسي، مراحل کاني‌سازي و زمين‌شيمي هاله‌هاي دگرساني کانسار مس-موليبدن (±نقره) سنج (شمال کرج)، کمان ماگمايي البرز description چکیده file_download PDF
( ابراهیم طالع فاضل, بهزاد مهرابی, معصومه حیات الغیبی )
دوره 10، شماره 4، زمستان1398 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي و ژئوشيمي کانه‌زايي‌ آتشفشان‌زاد غني از آهن کبودان، شمال‌ بردسکن، پهنه تکنار description چکیده file_download PDF
( مجید قاسمی سیانی, بهزاد مهرابی, کاظم قلی زاده )
دوره 4، شماره 3، پاییز 1392 زيست چينه نگاري سازند گورپي در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت) description چکیده file_download PDF
( مريم شكري خياداني, حسين وزيري مقدم, علي صيرفيان, علي رحماني )
دوره 1، شماره 1، بهار 1389 زيست چينه نگاري سازندگچساران دربرش كوه شور، منطقه لار description چکیده file_download PDF
( زهرا رحماني, حسين وزيري مقدم, عزيزاله طاهري, حسن اميري بختيار )
دوره 2، شماره 3، پاییز 1390 زيست چينه نگاري و اجزاء اسکلتی کربناته سازندهاي آسماري و رازک در جنوب شرقي ياسوج (برش تنگ سرخ) description چکیده file_download PDF
( سيده زهرا ابطحي, علي صيرفيان )
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389 زيست چينه نگاري و سکانس های رسوبي سازند گچساران (بخش هاي چمپه و مول) در جنوب شرق فيروز آباد، فارس description چکیده file_download PDF
( زهره هلاکويي, علي صيرفيان, حسين وزيري مقدم )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان description چکیده file_download PDF
( قمرناز دارابی, ایرج مغفوری مقدم, عباس صادقی, بیژن یوسفی یگانه )
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397 زیست چینه‌شناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران (ناحیه لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی description چکیده file_download PDF
( سمیرا شهریاری گرایی, انوشیروان لطفعلی کنی, حسن امیری بختیار, امیرمحمد جمالی )
دوره 10، شماره 4، زمستان1398 زیست چینه‌نگاری، بوم‌شناسی دیرینه و جغرافیای دیرینه استراکدهای سازند قم در برش گنجان، شرق رابر، کرمان (حوضه درون کمانی ارومیه-دختر) description چکیده file_download PDF
( محمدصادق زنگنه, احمد لطف آباد عرب, محمدرضا وزیری, محمد داستانپور )
دوره 8، شماره2، تابستان96 سنجش تاب‌آوری شهري در برابر خطر وقوع زلزله‌ مطالعه موردی: شهر اردبیل description چکیده file_download PDF
( علیرضا محمدی, اصغر پاشازاده )
دوره 9، شماره 4، زمستان 1397 سنجش سطوح و اولویت‌بندی آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی در GIS (مطالعه موردی: استان فارس) description چکیده file_download PDF
( علیرضا شکیبا, علی‌اکبر متکان, بابک میرباقری, یعقوب سیف )
دوره 11، شماره 2، تابستان1399 سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان description چکیده file_download PDF
( نعمت مال امیری, سید رضا حسین زاده, علیرضا راشکی, مهناز جهادی طرقی )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری در بافتهای فرسوده پس از فرآیند نوسازی )مطالعه موردی: محلات اسدی و صفا-منطقه 31 تهران( description چکیده file_download PDF
( حسین حاتمی نژاد, اکبر حمیدی, لیلا محمدی کاظم آبادی )
201 - 225 (371)