عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 مقایسه روش‌های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا درشناسایی و استخراج زون های دگرسانی با استفاده ازداده های ASTER چکیده   PDF
احمد نوحه گر, مرضیه بداغی, محمد کاظمی, علیرضا کمالی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 مقایسه شبکه‌های عصبی با روش‌های داده‌کاوی به ‌منظور شبیه‌سازی عنصر مس؛ مطالعه موردی: پرکام کرمان چکیده   PDF
سید سعید قنادپور, اردشیر هزارخانی, ترانه رودپیما
 
دوره 8, شماره 1: بهار1396 منشا گازهای هیدروکربوری در گل‌فشان‌های جنوب‌شرق دریای خزر (دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن چکیده   PDF
بهزاد مهرابی, آدریانو مازینی, مهین فرهادیان, الینا پلودتکینا, سالواتوره اینگواگیاتو
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1391 ميكروفاسيس‌ها، محيط رسوبي و چينه‌نگاری سكانسي سازند تله‌زنگ در برش‌های کوه مانشت و چم‌بور (شمال و جنوب‌شرقی ایلام) چکیده   PDF
ميررضا موسوي, ليلي بسطامي, سياوش ملكي
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1393 ميکروفاسيس، چينه نگاري سکانسي همراه با مطالعات ايزوتوپي اکسيژن و کربن مربوط به نهشته هاي ائوسن زيرين - مياني در کوههاي زاگرس مرتفع چکیده   PDF
بنفشه الماسي نيا
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 مکران ناحیه مستعد سونامی در سواحل جنوب شرقی ایران چکیده   PDF
محمد مختاری
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 نقش حركات بالا‌سوی هوا در شديدترين تگرگ های شمال باختری ایران چکیده   PDF
غلامرضا براتی, محمد مرادی, محمود احمدی, مریم ثقفی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1390 نقش عوامل زیست محیطی در تعیین مکان بهینه آرامستان منطقه‌ای در نواحی شهری عملکردی به هم پیوسته نور- رویان – ایزد شهر، استان مازندران چکیده   PDF
رضا اسماعیلی, محمدرضا حق جو, پرستو خاکپورمقدم
 
دوره 8, شماره 1: بهار1396 نقش مواد آلی در چگونگی نهشت کانسار بوکسیتی دوپلان، استان چهارمحال بختیاری چکیده   PDF
سمیه سلامب اللهی, بتول تقی پور, علی رضا زراسوندی
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 نقش نهادهای دولتی در تغییر الگوی کاربری زمین شهری (مطالعه موردی: شهر کلاردشت) چکیده   PDF
شقایق دلفان آذری, راحله افشار
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1394 نقشه برداری واحدهای سنگی منطقه آهنگران (جنوب شرق ملایر) بر پایه داده‌های ASTER چکیده   PDF
زهرا اکبری, ایرج رساء, محمد حسین آدابی, محمد محجل
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1392 نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر (خط ساحلی محدوده شهرستان بابلسر) چکیده   PDF
محمدرضا یوسفی روشن, پرویز کردوانی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1392 نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر(خط ساحلی محدوده شهرستان بابلسر) چکیده
محمدرضا یوسفی روشن
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1394 نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) چکیده   PDF
سعیده سنماری
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1392 وارون‌شدگي مايل، مدلي براي زمين‌ساخت اوليگوسن – ميوسن جنوب البرز مركزي چکیده   PDF
محسن احتشامي معين آبادي, علي يساقي
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 واکاوی اثر الگوهای پیوند از دور نوسان اطلس شمالی و مدیترانه بر تغییرات ابرناکی زمستانه ایران چکیده   PDF
محمد رضایی, یوسف قویدل رحیمی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1394 ويژگي هاي کاني شناسي، زمين شيمي و شرايط تشکيل کانسار فلوئوريت دامغان چکیده   PDF
مريم رياحي ماه, علي اکبر حسن نژاد, قربان وهاب زاده کبرياء
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1391 ويژگي‌هاي بافتي دگرشكلي ديناميك در سنگ‌هاي دگرگوني ناحيه ماسال-شاندرمن (گيلان) چکیده   PDF
فاطمه نوري, محمد لنكراني, فریبرز مسعودي, سيد محمد پورمعافي
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1393 ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، نسبت ایزوتوپی گوگرد و منبع سیال در ذخیره مس- طلای کالچویه، ایران مرکزی چکیده   PDF
مریم قربان کهریزسنگی, سعید علیرضایی, هوشنگ اسدی هارونی
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 پترولوژي و ژئوشیمی توده‌های نفوذي میجان در کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (جنوب‌خاور جیرفت) چکیده   PDF
منصور قربانی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 پترولوژی توده های الترامافیک-مافیک محدوده ماسوله، استان گیلان چکیده   PDF
مرتضی خلعت بری جعفری
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1393 پترولوژی و جایگاه تکتونوماگماتیک سنگ‌های آتشفشانی ائوسن محدوده رزه، جنوب شاهرود چکیده   PDF
مرتضی خلعت بری جعفری, زهرا بحیرایی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1393 پترولوژی و جایگاه تکتونوماگماتیک سنگ‌های آتشفشانی ائوسن محدوده رزه، جنوب شاهرود چکیده
مرتضی خلعت بری جعفری, زهرا بحیرایی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال‌خاور بافق) چکیده   PDF
میر علی اصغر مختاری, محمد ابراهیمی, بیتا جاوید فخر, سیده طاهره نبوی شقاقی
 
دوره 8, شماره 1: بهار1396 پتروگرافی و رده‌بندی تراورتن‌های قروه-تکاب بر اساس تجزیه‌های ایزوتوپی و تصاویر SEM چکیده   PDF
ریحانه روشنک, فرید مُر, بهنام کشاورزی, صفیه امیدیان
 
201 - 225 (249) << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>