نویسنده = میثم حاجی زاده
تعداد مقالات: 1
1. اثر جنگ تحمیلی ایران و عراق بر مدیریت و حکمرانی منابع آب در استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 37-46

10.29252/esrj.11.4.37

یاسر نیک‌پیمان؛ شراره قلی زاده خاصوانی؛ میثم حاجی زاده؛ علی سعیدی رشک علیا