نویسنده = حمیدرضا پورقاسمی
تعداد مقالات: 140
1. برآورد و مدل‌سازی مقدار کل کربن آلی به وسیله ترکیب روش‌های شبکه عصبی و زمین آماری در یکی از میادین ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 94-109

10.29252/esrj.9.3.94

ابراهیم سفیداری؛ سید محمد زمانزاده؛ علی دشتی؛ محمد حسن توکل؛ سپیده یاسمی


2. بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

یلدا فتاحی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی


3. ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-129

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ محمد بیتار


5. تاثیر عدم قطعیت خروجی مدل های اقلیمی در پیش بینی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 56-69

همت سلامی؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا مساح بوانی


8. پهنه‌بندی فرسایش خندقی به وسیله مدل‌هایANP و AHP در حوضه دشت کهور- استان فارس

دوره 6، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 94-110

امیر صفاری؛ مهدی احمدی؛ سعید رحیمی هرآبادی


10. گونه‌شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-63

هاشم داداش پور؛ محمد رضا حق جو؛ مجتبی شهابی شهمیری


14. تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان

دوره 5، شماره 3، بهار 1393، صفحه 71-82

مجید سعیدی راد؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده؛ مهسا جلالی


15. پهنه بندی پتانسیل خطرفرسایش بادی منطقه خضرآباد یزد

دوره 5، شماره 3، بهار 1393، صفحه 44-59

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


16. تحلیل نقش کانال‌های دیرینه‌ رودخانه‌ جاجرود در مکان‌گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامین

دوره 5، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-15

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان زاده؛ افسانه اهدائی؛ روح الله یوسفی زشک؛ مجتبی یمانی


18. مطالعات زمین‌شناسی، ‌کانی‌شناسی و ژئوشیمی در کانی‌سازی آهن منطقه تویه‌دروار، دامغان

دوره 5، شماره 4، بهار 1393، صفحه 62-87

زهرا لطفی؛ علی اکبر حسن نژاد؛ سید محمود حسینی نژاد


20. تحلیل چین‌خوردگی جناغی تنگ ماغر در کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس، شمال بهبهان

دوره 5، شماره 3، بهار 1393، صفحه 83-98

محدثه سادات موسوی ایرائی؛ حسین حاجی علی بیگی


21. شار رطوبت سنگین ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی

دوره 5، شماره 3، بهار 1393، صفحه 60-70

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ قربان صابر


22. آشکارسازی تغییرات دریاچه‌های میانگران و -آب‌بندان خوزستان در بازه زمانی1390- 1368

دوره 5، شماره 4، بهار 1393، صفحه 45-61

سمیه بیرانوند؛ زینب احمدنژاد؛ زهرا بوسلیک؛ محمدرضا کشاورزی


24. مقایسه چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در تنگ شیوی (فارس داخلی) با سه برش در نواحی فارس و زون ایذه

دوره 5، شماره 4، بهار 1393، صفحه 103-120

الهه ستاری؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ عزیز الله طاهری


25. فعالیت زمین ساخت نسبی برپایه شاخص های ریخت سنجی در جنوب باختری لنجان – اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-49

انیس السادات خلیفه سلطانی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی