نویسنده = انور مرادی
تعداد مقالات: 140
26. ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، نسبت ایزوتوپی گوگرد و منبع سیال در ذخیره مس- طلای کالچویه، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-96

مریم قربان کهریزسنگی؛ سعید علیرضایی؛ هوشنگ اسدی هارونی


27. ارزیابی هویت محله‌های شهری با سنجش حس تعلّق به مکان (مطالعه موردی: محله چای بوئی شهر گنبد کاووس)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-37

محمدتقی رضویان؛ عبدالحمید محمدی؛ مجتبی برغمدی؛ محمدکاظم شمس پویا


28. تحلیل تنش دیرین در امتداد گسل شمال تبریز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 50-62

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید


29. شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

یوسف قویدل رحیمی؛ راضیه سپه وند؛ منوچهر فرج زاده اصل


30. کاربرد داده‌های ریزکاو الکترونی در تعیین تیپ کانسار آهن خسروآباد، سنقر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 63-74

سحر صمدی؛ ایرج رساء؛ محمد معانی جو


32. اثرات تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی بر فرسایش بادی و وقوع روزهای غبارآلود در منطقهی شهریار

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 76-88

محمد مهدی حسین زاده؛ غلامرضا براتی؛ زهرا صابر نیا


34. بررسی همدید گرماهای فرین ایران بر پایه الگوهای ضخامت جو

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-75

اشرف اسدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


35. فعالیت زمین ساخت نسبی برپایه شاخص های ریخت سنجی در جنوب باختری لنجان – اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-49

انیس السادات خلیفه سلطانی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی


37. مقایسه روش‌های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا درشناسایی و استخراج زون های دگرسانی با استفاده ازداده های ASTER

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 1-13

احمد نوحه گر؛ مرضیه بداغی؛ محمد کاظمی؛ علیرضا کمالی


38. بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE) کانسارهای مس رسوبی در منطقه نهند- ایوند، شمال تبریز

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 70-85

سیده نرگس ساداتی؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد حسین آدابی؛ میرعلی اصغر مختاری


39. برکشند توفان در خلیج فارس

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 14-26

محمدرضا خلیل آبادی؛ همت الله رورده؛ محمد اکبری نسب


41. پردازش داده‌های ماهواره‌ای، دگرسانی، کانی-سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی مهرخش، شمال‌ غرب بیرجند

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 56-69

مریم جاویدی مقدم؛ محمدحسن کریم پور؛ آزاده ملک زاده شفارودی؛ محمدرضا حیدریان شهری


43. بایوستراتیگرافی مرز ائوسن- الیگوسن (Priabonian- Rupelian) در برش چینه‌شناسی چهارده (زون ایذه، خوزستان)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 86-100

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی؛ محمد حسین آدابی


44. بررسی جامع همدید بارش روز های 29 نوامبر الی 5 دسامبر2008 در ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 103-116

اشرف اسدی؛ طیبه اکبری ازیرانی


46. کانی‌شناسی و منشأ رسوبات ماسه‌ای‌ دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 16-31

مریم سلیمانی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ محمد علی مکی زاده؛ موسی نقره ئیان


48. وارون‌شدگی مایل، مدلی برای زمین‌ساخت اولیگوسن – میوسن جنوب البرز مرکزی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 32-50

محسن احتشامی معین آبادی؛ علی یساقی


49. زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

مریم شکری خیادانی؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ علی رحمانی


50. بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش چینه شناسی مسی نو، غرب کپه داغ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-108

فاطمه عباسی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود موسویان