نویسنده = سید احمد علوی
تعداد مقالات: 140
77. تحلیل کاربری اراضی بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر مراغه)

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 85-103

ژیلا سجادی؛ زهره فنی؛ ابراهیم سامی


78. تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 63-78

حمیدرضا پورقاسمی؛ حمیدرضا مرادی؛ سید محمود فاطمی عقدا


79. کانی شناسی، منشا رسوبات بادی- ماسه ای و ارزیابی بیابان‌زایی در ناحیه شرق و شمال‌شرق اهواز

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 60-70

بهمن سلیمانی؛ کاظم رنگزن؛ علیرضا سرسنگی


80. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز گوگرد، شهرستان خوی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 79-97

محمدمهدی حسین زاده؛ مصطفی امینی؛ بابک میرباقری


81. محیط رسوبی، ژئوشیمی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش بلداجی، حوضه زاگرس

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 71-84

مینا خطیبی مهر؛ محمد حسین آدابی؛ میر رضا موسوی طسوج؛ حسین وزیری مقدم؛ عباس صادقی


82. بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی معدن (مطالعه موردی: تعدادی از معادن شهرستان کرمانشاه )

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 98-108

امجد ملکی؛ سارا محمدی؛ خدیجه دولتیاری


84. نقش حرکات بالا‌سوی هوا در شدیدترین تگرگ های شمال باختری ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 26-36

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ محمود احمدی؛ مریم ثقفی


85. تعیین نقش اشکال فرسایش سطحی و زیرسطحی در منشاء رسوبات معلق و کف آبراهه در مقیاس حوزه آبخیز

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-46

کاظم نصرتی؛ فروزان احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی


89. کاربرد GIS و شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی در پهنه‌بندی زمین-ساخت جنبا ‌منطقه شمال ‌نیشابور، شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

هادی علی نیا؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ نصیر نادری میقان


93. تعیین قابلیت اراضی منطقه فامنین جهت استفاده های کشاورزی و مرتع

دوره 2، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 43-57

محمد مهدی حسین زاده؛ اکبر رستمی؛ فاطمه خدادادی


95. معرفی دوکفه ای های راسته Trigoniida از سازند کژدمی، در تاقدیس های آنه و میش، شمال شرق گچساران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 58-77

حسین کامیابی شادان؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ هرمز قلاوند


99. تاثیر آلاینده های فیزیکو-شیمیایی بر تشدید سیستم های (فرایند) هوازدگی در کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 86-100

منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی؛ سید حسن صدوق؛ کاظم نصرتی؛ طیبه عبدالملکی