نویسنده = عباس بحرودی
تعداد مقالات: 140
51. ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-65

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی


53. بررسی ریز رخساره‌ها، فرایندهای دیاژنتیکی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ریگ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 76-94

امید کاکمم؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی؛ عباسعلی نیک اندیش


54. تاثیر نفت بر حضور نظامی امریکا در خلیج فارس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 34-52

حمیدرضا محمدی؛ ایمان میکامه


55. بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش چینه شناسی مسی نو، غرب کپه داغ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-108

فاطمه عباسی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود موسویان


56. نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر (خط ساحلی محدوده شهرستان بابلسر)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-16

محمدرضا یوسفی روشن؛ پرویز کردوانی


57. اثر ترتیب مقیاس مکانی در مطالعات علوم زمین و محیطی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 17-36

ارشک حلی‌ساز؛ فهیمه بهرامی؛ سهراب استادهادی دهکردی


59. طیف‌سنجی رامان و کاربرد آن در شناسایی دگرسانی‌های موجود در کانسارهای مسعباس‌آباد، شمال شرق شاهرود

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-83

لیلا صالحی؛ ایرج رساء؛ سعید علیرضایی؛ فاطمه مطرودی؛ سید حسن توسلی


61. پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی پلیو-کواترنری منطقه ناسفنده، شمال شرق نهبندان (شرق ایرن)

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 84-100

عصمت علی‌شاهی؛ محمد حسین زرین‌کوب؛ سید سعید محمدی


64. بررسی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی برای ارائه مدلی جهت خاستگاه کانسار آهن گل‌گهر سیرجان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-14

منصوره شیرنوردشیرازی؛ ارسیا مقتدری؛ بهزاد حاج علیلو


65. مطالعه ساختاری و تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در سنگ‌های کربناته دگرریخت شده، جنوب سلماس

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 44-66

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی


67. ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری (مطالعه مورد : طرح تفصیلی منطقه 22 تهران)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 94-110

علی محمدنژاد؛ علی اصغر لشگری؛ منصور سلیمانی


68. ویژگی‌های بافتی دگرشکلی دینامیک در سنگ‌های دگرگونی ناحیه ماسال-شاندرمن (گیلان)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 15-28

فاطمه نوری؛ محمد لنکرانی؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی


69. ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت با مقایسه روش‌های کامنسکو و رینارد

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 67-81

مجتبی یمانی؛ انور مرادی؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی


70. بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی معدن (مطالعه موردی: تعدادی از معادن شهرستان کرمانشاه )

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 98-108

امجد ملکی؛ سارا محمدی؛ خدیجه دولتیاری


71. کانی شناسی، منشا رسوبات بادی- ماسه ای و ارزیابی بیابان‌زایی در ناحیه شرق و شمال‌شرق اهواز

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 60-70

بهمن سلیمانی؛ کاظم رنگزن؛ علیرضا سرسنگی


72. تحلیل کاربری اراضی بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر مراغه)

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 85-103

ژیلا سجادی؛ زهره فنی؛ ابراهیم سامی


73. ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی


74. محیط رسوبی، ژئوشیمی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش بلداجی، حوضه زاگرس

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 71-84

مینا خطیبی مهر؛ محمد حسین آدابی؛ میر رضا موسوی طسوج؛ حسین وزیری مقدم؛ عباس صادقی