نویسنده = عباس چرچی
تعداد مقالات: 140
52. تاثیر نفت بر حضور نظامی امریکا در خلیج فارس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 34-52

حمیدرضا محمدی؛ ایمان میکامه


53. ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-65

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی


54. رسم نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه تکنار)ایران مرکزی( با استفاده از روشهای دورسنجی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 66-75

عرفان حاجی؛ ماهیار سلطانی؛ بهنام رحیمی


55. بررسی ریز رخساره‌ها، فرایندهای دیاژنتیکی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ریگ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 76-94

امید کاکمم؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی؛ عباسعلی نیک اندیش


56. بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش چینه شناسی مسی نو، غرب کپه داغ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-108

فاطمه عباسی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود موسویان


57. اثر ترتیب مقیاس مکانی در مطالعات علوم زمین و محیطی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 17-36

ارشک حلی‌ساز؛ فهیمه بهرامی؛ سهراب استادهادی دهکردی


60. طیف‌سنجی رامان و کاربرد آن در شناسایی دگرسانی‌های موجود در کانسارهای مسعباس‌آباد، شمال شرق شاهرود

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-83

لیلا صالحی؛ ایرج رساء؛ سعید علیرضایی؛ فاطمه مطرودی؛ سید حسن توسلی


61. پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی پلیو-کواترنری منطقه ناسفنده، شمال شرق نهبندان (شرق ایرن)

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 84-100

عصمت علی‌شاهی؛ محمد حسین زرین‌کوب؛ سید سعید محمدی


63. بررسی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی برای ارائه مدلی جهت خاستگاه کانسار آهن گل‌گهر سیرجان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-14

منصوره شیرنوردشیرازی؛ ارسیا مقتدری؛ بهزاد حاج علیلو


64. ویژگی‌های بافتی دگرشکلی دینامیک در سنگ‌های دگرگونی ناحیه ماسال-شاندرمن (گیلان)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 15-28

فاطمه نوری؛ محمد لنکرانی؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی


66. مطالعه ساختاری و تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در سنگ‌های کربناته دگرریخت شده، جنوب سلماس

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 44-66

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی


67. ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت با مقایسه روش‌های کامنسکو و رینارد

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 67-81

مجتبی یمانی؛ انور مرادی؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی


69. ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری (مطالعه مورد : طرح تفصیلی منطقه 22 تهران)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 94-110

علی محمدنژاد؛ علی اصغر لشگری؛ منصور سلیمانی


70. بررسی کانی‌سازی پلی‌متال در روستای کورملا و قزل‌احمد شهرستان بستان‌آباد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-15

مهرناز نیک نظر؛ محسن مؤید؛ قادر حسین زاده


71. ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی


72. تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس(

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 15-27

اسدالله خورانی؛ احمد نوحه گر؛ ایوب کرمی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ وحید موسوی


73. بررسی نقش عوامل ساختاری در ظهور چشمه‌های منطقه کارستی ایذه با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 16-32

زهرا بوسلیک؛ عباس چرچی؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد


74. ارزیابی پهنه‌های بارشی با استفاده داده‌های ماهواره TRMM در استان فارس

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 28-44

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد