نویسنده = محمد مهدی حسین زاده
تعداد مقالات: 8
1. سنجش سطح کیفیت زندگی با تاکید بر بازآفرینی شهری ازدیدگاه مسئولین شهری (مطالعه موردی: منطقه پانزده شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214385.0

زهره یوسف زاده؛ *علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین زاده


3. تعیین حریم کمی رودخانه‌ی گاماسیاب، کرمانشاه

دوره 10، شماره 2، بهار 1398، صفحه 104-121

10.29252/esrj.10.2.104

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ سمیه خالقی


5. بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه لاویج با استفاده از روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-86

محمد مهدی حسین زاده؛ سید حسن صدوق؛ سعیده متش بیرانوند؛ رضا اسماعیلی


6. ارزیابی آسیب‌پذیری سواحل نسبت به بالا آمدن تراز آب دریا، استان مازندران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 153-168

صدرالدین متولی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ خه بات درفشی


7. مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز قوچک - رودک با استفاده از مدل HMS HEC-

دوره 7، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 31-43

محمد مهدی حسین زاده؛ سپیده ایمنی


8. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز گوگرد، شهرستان خوی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 79-97

محمدمهدی حسین زاده؛ مصطفی امینی؛ بابک میرباقری