نویسنده = برومند صلاحی
ارزیابی نحوه پراکنش آلودگی هوای خروجی از دودکشهای پالایشگاه نفت تبریز با استفاده از مدل AERMOD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.52547/esrj.2022.224794.1085

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی


تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمون‌های من-کندال و شیب تخمین سن

دوره 9، شماره 2، آبان 1397، صفحه 114-128

10.29252/esrj.9.2.114

اسمعیل پودینه؛ برومند صلاحی؛ محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور