نویسنده = برومند صلاحی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمون‌های من-کندال و شیب تخمین سن

دوره 9، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 114-128

10.29252/esrj.9.2.114

اسمعیل پودینه؛ برومند صلاحی؛ محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور