زمین شناسی
بررسی آنومالی ژئومیکروبی نفت و گاز در گل‌فشان سیوان، اطراف شهرستان مرند –آذربایجان‌شرقی- ایران

مریم تیموری؛ علی کدخدایی؛ نصیر عامل؛ رحیم کدخدایی؛ غلامرضا زرینی؛ صغرا حاتم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

https://doi.org/10.48308/esrj.2022.102417

چکیده
  سیستم‌های گل‌فشان، نتیجه یک سری از واکنش‌ها از چندین فرآیند توسعه یافته از عمق به سطح هستند. آن‌ها یکی از عجیب‌ترین و جذاب‌ترین پدیده‌های ژئومورفولوژیکی هستند. از آنجایی که گل‌فشان‌ها از اعماق زمین سرچشمه می‌گیرند، می‌توانند فرآیندهای زیرسطحی را نشان دهند. آن‌ها با منابع نفت و گاز همبستگی نسبی دارند به طوری که به عنوان شاخص‌های ...  بیشتر

مینرال‌شیمی کانی‌ بیوتیت، رهیافتی بر پتروژنز آتشفشان سارای، شمال‌غرب ایران

مهدی قادری؛ نصیر عامل؛ محسن موید

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.52547/esrj.11.4.129

چکیده
  آتشفشان سارای در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه واقع شده است و یک کمپلکس آتشفشانی- نفوذی مرکب خاموش می‌باشد. این آتشفشان عمدتاً تناوبی از روانه‌های لئویسیتیتی و فوران‌های آذرآوری با ترکیب لئویسیتیتی می‌باشد. دایک‌های لئویسیت‌فنولیتی، لامپروفیری، تراکیتی، یک توده کوچک نفوذی سینیتی و چند دایک با ترکیب سینیتی سایر واحد‌های سنگی آتشفشان ...  بیشتر