نویسنده = جمیله توکلی نیا
تعداد مقالات: 3
1. بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری

دوره 8، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 62-83

محمدکاظم شمس پویا؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی؛ زهره فنی


2. تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی کلان‌شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 100-117

جمیله توکلی‌نیا؛ مظفر صرافی؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمد شالی