نویسنده = مهین فرهادیان
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی گازهای گسیل شده از گل‌فشان پیرگل، جنوب شرق ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 159-174

10.29252/esrj.11.2.159

مهین فرهادیان بابادی؛ بهزاد مهرابی؛ فرانکو تاسی؛ مایکل زلنسکی؛ ایلیا چپلیگین؛ عطا شاکری؛ استفانیا ونتوری


2. منشا گازهای هیدروکربوری در گل‌فشان‌های جنوب‌شرق دریای خزر (دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-102

بهزاد مهرابی؛ آدریانو مازینی؛ مهین فرهادیان؛ الینا پلودتکینا؛ سالواتوره اینگواگیاتو