پهنه‌بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) و خوشه‌بندی فازی

هجر سادات حسینی؛ همت اله رورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 95-111

چکیده
  اقلیم یکی از مهم­ترین عوامل محیطی است که بر زندگی و فعالیت انسان­ها موثر است. لذا شناخت پهنه­های  اقلیمی جهت برنامه­ریزی و توسعه فضایی نواحی مختلف ضروری می­باشد. هدف این تحقیق پهنه­بندی دما در ایران با روش خوشه‌بندی فازی است. داده‌های میانگین روزانه درجه حرارت خشک، بیشینه درجه حرارت، کمینه درجه حرارت، دمای نقطه شبنم و درجه حرارت ...  بیشتر

تحلیل طیفی و ناحیه‌بندی بادهای حدی ایران

همت الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جمال قاسمی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 88-100

چکیده
  تغییرپذیری بادهای حدی در راستای زمان و مکان بسیار پیچیده است. بادهای حدی می­تواند هم یک پدیده مخرب و هم منبعی برای تولید انرژی باشد. در این بررسی سریع­ترین باد در یک سال به عنوان باد حدی در نظر گرفته شد. دو هدف اصلی در این کار بررسی تغییرپذیری درون سالانه بادهای حدی و شناسایی تفاوت­ها و شباهت­های الگوهای آن با استفاده از تحلیل طیفی و ...  بیشتر