نویسنده = همت اله رورده
پهنه‌بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) و خوشه‌بندی فازی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 95-111

هجر سادات حسینی؛ همت اله رورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی


تحلیل طیفی و ناحیه‌بندی بادهای حدی ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 88-100

همت الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جمال قاسمی