نویسنده = منصور عادپور
تعداد مقالات: 3
1. سنگ‌نگاری، شیمی‌کانی‌ها و شکل‌گیری پریدوتیت در آمیزه افیولیتی حیدرآباد (شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.210477.0

منصور عادل پور؛ هوشنگ پورکاسب؛ علیرضا زراسوندی


3. سنگ‌نگاری، ژئو‌شیمی، کانه‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی کانسار مس‌گرماب، قائن (خراسان‌جنوبی)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 58-77

منصور عادپور؛ ایرج رسا؛ فریبرز مسعودی؛ مسعود حسینی