نویسنده = ناصر شفیعی ثابت
واکاوی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1401

10.52547/esrj.2022.220899.1010

ناصر شفیعی ثابت؛ فائزه ابراهیمی پور