نویسنده = جهانگیر اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسار آهن کامو (میمه – اصفهان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 244-255

10.52547/esrj.10.1.244

جهانگیر اسماعیلی؛ احمد خاکزاد؛ مهرداد بهزادی؛ منصور وثوقی عابدی