نویسنده = فرشاد علیجانی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی تاثیر زهکشی در پایین انداختن سطح ایستابی دشت فرخ آباد، دهلران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 209-224

10.29252/esrj.11.2.209

حمیدرضا ناصری؛ مرضیه سعیدی؛ فرشاد علیجانی؛ صادق علیمرادی


2. ارتباط هیدرولیکی رودخانه آغمیون و آبخوان دشت سراب (استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 124-138

10.29252/esrj.9.3.124

حمیدرضا ناصری؛ علی سعیدی؛ فرشاد علیجانی؛ علی اکبر شهسواری