نویسنده = نرگس بیرانوندپور
تعداد مقالات: 2
1. زمین شیمی، زمین دما- فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های بازیک شمال سرو (شمال غرب ارومیه)

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 21-40

10.52547/esrj.12.1.21

شهاب یوسفوند؛ احمد احمدی خلجی؛ نرگس بیرانوندپور؛ علی مرادپور؛ رسول اسمعیلی؛ زهرا طهماسبی


2. مقایسه واکنش‌های متداول ذوب و روابط فازی در سنگ‌های رسی دگرگون شده منطقه تویسرکان و بروجرد

دوره 10، شماره 2، بهار 1398، صفحه 165-181

10.52547/esrj.10.2.165

معصومه زارع شولی؛ زهرا طهماسبی؛ عادل ساکی؛ احمد احمدی خلجی