نویسنده = مجید اونق
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ترکیبی فاصله ماهالانوبیس و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوغان، استان گلستان)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-18

10.52547/esrj.11.2.1

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ عبدالرضا بهره مند؛ منوچهر معتمدی


2. برآورد سهم واحدهای زمین‌شناسی به عنوان منابع تولید رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش انگشت‌نگاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تول‌بنه، استان گلستان)

دوره 10، شماره 2، بهار 1398، صفحه 1-20

10.52547/esrj.10.2.1

میثم صمدی؛ عبدالرضا بهره‌مند؛ علی سلاجقه؛ مجید اونق؛ محسن حسینعلی‌زاده؛ ابوالحسن فتح‌آبادی