کلیدواژه‌ها = آبخوان کارستی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های هیدرولوژیکی آبخوان کارستی چشمه‌علی دامغان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 128-145

10.29252/esrj.9.4.128

سید موسی حسینی؛ هاجر قدیری؛ فاطمه گراوند


2. بررسی آبخوان کارستی ادیو شمال شرق استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1389

عباس چرچی؛ نصراله کلانتری؛ محمدرضا کشاورزی