کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 3
2. رسم نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه تکنار)ایران مرکزی( با استفاده از روشهای دورسنجی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 66-75

عرفان حاجی؛ ماهیار سلطانی؛ بهنام رحیمی


3. تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس(

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 15-27

اسدالله خورانی؛ احمد نوحه گر؛ ایوب کرمی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ وحید موسوی