کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 4
1. اثر احتمالی تغییر اقلیم بر عملکرد محصول گندم در استان تهران

دوره 6، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 53-65

علیرضا شکیبا؛ سمانه شب خیز؛ فرشید حشمدار


2. آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص‌های حدی بارش در خراسان بزرگ

دوره 6، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 34-52

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ مجید آزادی؛ قاسم کیخسروی