کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ترکیبی فاصله ماهالانوبیس و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوغان، استان گلستان)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-18

10.29252/esrj.11.2.1

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ عبدالرضا بهره مند؛ منوچهر معتمدی


2. تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 63-78

حمیدرضا پورقاسمی؛ حمیدرضا مرادی؛ سید محمود فاطمی عقدا