کلیدواژه‌ها = شاخص انحراف نرمال شده دما
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

یوسف قویدل رحیمی؛ راضیه سپه وند؛ منوچهر فرج زاده اصل