کلیدواژه‌ها = کمربند چین-راندگی زاگرس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری تاقدیس سیاه شمالی، کمربند چین - راندگی زاگرس

دوره 2، شماره 2، پاییز 1390

دلشاد نوروزی؛ عباس بحرودی؛ محمدرضا قاسمی؛ حمیدرضا کریم‌نژاد