کلیدواژه‌ها = فرسایش آبکندی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدل‌های مختلف داده‌کاوی برای پیش‌بینی نقشه حساسیت فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز رباط ترک استان مرکزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 35-50

10.29252/esrj.11.2.35

سعید جانی زاده؛ احمد نوحه گر؛ محمدتقی آوند؛ مجتبی دولت کردستانی


3. تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس(

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 15-27

اسدالله خورانی؛ احمد نوحه گر؛ ایوب کرمی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ وحید موسوی