کلیدواژه‌ها = گرانیت بجستان- دورسنجی- فرکتال- اسپات5
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی‌ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک‌های دورسنجی

دوره 6، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-15

صادق افشار نجفی؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ ریحانه احمدی روحانی