کلیدواژه‌ها = ترکیب مولکولی و ایزوتوپی گازهای هیدروکربوری
تعداد مقالات: 1
1. منشا گازهای هیدروکربوری در گل‌فشان‌های جنوب‌شرق دریای خزر (دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-102

بهزاد مهرابی؛ آدریانو مازینی؛ مهین فرهادیان؛ الینا پلودتکینا؛ سالواتوره اینگواگیاتو