کلیدواژه‌ها = زیست‌چینه‌نگاری
تعداد مقالات: 2
1. زیست‌چینه‌نگاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214437.0

سیده پروین موسوی طاهر؛ نارام بایت گل؛ نجمه اعتمادسعید؛ مهدی دارائی؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی؛ فاطمه محمدزاده


2. اولین گزارش مهره‌داران دریایی کرتاسه پیشین (سازند داریان) در برش سیوند، شمال شرق شیراز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-44

10.52547/esrj.10.3.15

علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبداله قبادی؛ مارتین کوندرات